لوبیا سبز

لوبیا سبز 1 کیلوگرمGreen beans 1 kg


این محصول فقط برای شهر خرم آباد می باشد و در سایر شهر ها عرضه نمیشود.