پیاز قرمز

پیاز قرمز 1 کیلوگرمRed onion 1 kg


این محصول فقط برای شهر خرم آباد می باشد و در سایر شهر ها عرضه نمیشود.