کیک لایه ای اسفنجی با کرم میانی کاکائویی و تزئین تی تاب 65 گرم
کیک لایه ای اسفنجی با کرم میانی کاکائویی و تزئین تی تاب 65 گرم
کیک لایه ای اسفنجی با کرم میانی کاکائویی و تزئین تی تاب 65 گرم
کیک لایه ای اسفنجی با کرم میانی کاکائویی و تزئین تی تاب 65 گرم

کیک لایه ای اسفنجی با کرم میانی کاکائویی و تزئین تی تاب 65 گرم632348


50,000 ریال

ناموجود